Ametnikud

5.06.17

Annika Aasa

kultuurispetsialist

tel 322 1021, 5336 4604

e-post: annika@someru.ee

Tegevusvaldkond: valla kultuuri-, spordi- ja vaba aja tegevuse koordineerimine ja järelevalve,  ürituste ja huviringide töö korraldamine, vallalehe Sõmeru Sõnumid toimetamine, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine erinevateks üritusteks (vt ametijuhend).

 

Siiri Saarmets

tegelusjuht

tel 322 1132

e-post: siiri@someru.ee

Tegevusvaldkond: Sõmeru päevakeskuse töö koordineerimine ning kaasa aitamine Sõmeru raamatukogu, kultuuri, spordi ja vaba aja ürituste korraldamisel.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV