Blanketid

31.08.17

Täidetud blanketid võib laadida alla ning saata digitaalselt allkirjastatuna (formaat *.rtf) vallavalitsuse e-postiaadessil: vald@someru.ee või trükkida paberile (formaat *.pdf), täita käsitsi ja saata posti teel aadressil Kooli 2 Sõmeru

alevik 44201 Lääne-Virumaa.

Lehekülje allservas on digitaalse lihtkirja vorm, mida võib kasutada vabas vormis pöördumise saatmiseks vallavalitsusele. Lihtkiri suunatakse peale digitaalselt allkirjastamist otse vallavalitsuse dokumendiregistrisse.
 

Elukoha registreerimine

Täpsem info elukoha registreerimise kohta

Elukohateate esitamine
www.eesti.ee keskkonnas

 e-teenus

 Nõutav kõigi osapoolte digiallkiri

Elukohateade

 *.pdf

 Printimiseks ja postiga saatmiseks

Elukohateade (täidetav)  *.pdf  Elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav

Ruumi omaniku õigustatud nõudmine  

 *.pdf

 

Isikukoodi taotlus

 *.pdf

 

Avaldus elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte saamiseks  *.pdf  


Ehitus

Ehitisregistri blanketid

 EHR 
 veebilehe
l

 

 

Detailplaneeringu algatamise taotlus

 *.rtf

 *.pdf

 

Kaeveloa taotlus

 *.rtf

 *.pdf

 

 


 

 

 

Pen And Paper Clip Art

Kaubandus, teenindus

Täpsemalt kaubandustegevuse korraldamisest

Majandustegevuse registri blanketid ja juhendid 

 MTR
 veebilehel

 

Välireklaami paigaldamise taotlus

 *.rtf

 *.pdf

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

 

 *.pdf


Sotsiaaltoetused, õpilastoetused, lastekaitse

Täpsem info toetuste taotlemise kohta

Riikliku toimetulekutoetuse taotlus

 *.rtf

 *.pdf

Vajaduspõhise peretoetuse avaldus

 *.rtf

 *.pdf

Abivajadusest sõltuva toetuse taotlus

 *.rtf

 *.pdf

Õppetoetuste (ranitsatoetus, gümnaasiumitoetus) taotlus
 
 *.rtf  *.pdf

Sünnitoetuse avaldus

 *.rtf

 *.pdf

Matusetoetuse avaldus

 *.rtf

 *.pdf

Koduteenuse taotlus

 *.rtf

 *.pdf

Avaldus hooldaja määramiseks

 

 *.pdf

Puudega lapse hooldajatoetuse avaldus

   *.pdf

Represseeritu maamaksusoodustuse avaldus

 *.rtf

 *.pdf

Huvihariduse toetamise avaldus  *.rtf

 *.pdf

Õpilase bussipiletite hüvitamise avaldus 

 

 *.pdf

Teade abivajava lapse kohta

 *.rtf  *.pdf


Jäätmemajandus

Täpsem info korraldatud jäätmeveo kohta

Ühise jäätmekonteineri kasutamise kokkulepe

 *.rtf

 *.pdf

Taotlus korraldatud jäätmeveost vabastamiseks

 *.rtf

 *.pdf

Jäätmekonteineri tühjendussageduse muutmise taotlus

 *.rtf

 *.pdf

Selgitus jäätmete käitlemise kohta

 

 *.pdf

 

Sotsiaalkindlustusameti blanketid

Haigekassa blanketid

E-teenused portaalis Eesti.ee

 

Kiri vallavalitsusele (kindlasti digitaalselt allkirjastada!)

Tärniga väljad on kohustuslikud.

1. Avaldaja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik

2. Vastust soovin