Eelarve ja majandusaasta aruanded

12.09.17

Eelarve 2017


Sõmeru valla 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine (Vvol 21.06.2017 määrus nr 66)
Sõmeru valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine (Vvol 15.02.2016 määrus nr 64)

Eelarve 2016
 

Sõmeru valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine (Vvol 10.02.2016 määrus nr 43)
Sõmeru valla 2016. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine (Vvol 27.06.2016 määrus nr 55)
Sõmeru valla 2016. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine (Vvol 30.11.2016 määrus nr 60)

Eelarve 2015
 

Sõmeru valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine (Vvol 25.02.2015 määrus nr 28)
Sõmeru valla 2015. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine (Vvol 10.06.2015 määrus nr 31)
Sõmeru valla 2015. aasta Ii lisaeelarve vastuvõtmine (Vvol 24.11.2015 määrus nr 39)

Eelarve 2014
 

 

Kinnitatud eelarved 2013
 

2013. aasta teine lisaeelarve (Vvol 16.10.2013 määrus nr 70)
2013. aasta esimene lisaeelarve (Vvol 18.06.2013 määrus nr 65)
Sõmeru valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine ja eelarvest toetuste maksmise kinnitamine (Vvol 29.01.2013 määrus nr 60)
2013. aasta vallaeelarve

 

Majandusaasta aruanded

Sõmeru valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõmeru valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõmeru valla 2014. aasta m
ajandusaasta aruande kinnitamine
Sõmeru valla 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Sõmeru valla 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kohalikud omavalitsused esitavad Rahandusministeeriumile kvartaalseid kassapõhiseid ülevaateid oma eelarvete seisust ning nende täitmisest, mis on leitavad siit: eelarved ja ülevaated.