Gümnaasiumitoetus

3.02.17

Gümnaasiumitoetust makstakse kaks korda aastas (oktoobris ja jaanuaris) õppetoetusena kõikidele peredele, kelle lapsed õpivad statsionaarse õppevormiga gümnaasiumiõppes ning kelle elukoht on registreeritud Sõmeru vallas. 

Toetus ei ole sissetulekupõhine ning selle saamiseks tuleb lapsevanemal või täisealisel õpilasel kaks korda aastas, septembri- ja jaanuarikuu jooksul esitada  Sõmeru Vallavalitsusele avaldus.

Gümnaasiumitoetuse ühekordne määr on 65 eurot.