Hooldajatoetused

30.03.16

Täisealise isiku hooldamine
 

Hooldajatoetust makstakse raske ja sügava puudega täisealise isiku hooldajale, kui hooldaja ja hooldatava elukohad on rahvastikuregistri andmetel registreeritud Sõmeru valda.

Hooldajatoetust ei maksta inimesele, kellele on määratud raske või sügav puue ning kelle hoolduse saavad tagada hooldatava seadusjärgsed ülalpidajad (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, täisealine lapselaps). Seadusjärgsele ülalpidajale võib hooldajatoetuse määrata Sõmeru Vallavalitsus erandkorras.

Sügava puudega isiku hooldajale makstakse toetust 100% ja raske puudega isiku hooldajale 60% riigieelarvega kehtestatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määrast.

Ühele hooldajale makstakse toetust kuni kahe raske puudega hooldatava hooldamise eest.


Hooldajatoetus puudega lapse vanemale

Puudega lapse hooldajatoetust makstakse puudega lapse ühele vanemale või eestkostjale, kes ei saa käia tööl puudega lapse hooldamise tõttu ning kui puudega lapse hooldust ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenustega.

Puudega lapse hooldajatoetust makstakse:
1) 3-16 a keskmise, raske või sügava puudega lapse vanemale 20 eurot kuus;
2) 16-18 a sügava puudega lapse vanemale 30 eurot kuus;
3) 16-18 a raske puudega lapse vanemale 20 eurot kuus.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV