Vallavalitsuse koosseis

7.12.17

Rakvere vallavalitsuse koosseis

 

Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisel moodustatud Rakvere valla täitevorganiks on vallavolikogu 06.12.2017 otsusega  kinnitatud Rakvere vallavalitsus.

Rakvere vallavalitsus on 6-liikmeline:

 

Maido Nõlvak - vallavanem
Viktor Häninen
Aivar Aruja
Janek Seidelberg
Reimo Moor
Nele Rogenbaum

 

Sõmeru vallavalitsuse koosseis 2013-2017

 

Sõmeru Vallavalitsus on 6-liikmeline (kinnitatud Sõmeru Vallavolikogu 20.11.2013 otsusega nr 9):

Peep Vassiljev - vallavanem

Viktor Häninen - abivallavanem

Aivo Aleste - pensionär

Janek Seidelberg - ettevõtja

Riho Iskül - ettevõtja

Ülle Gaver - ettevõtja

 

Vallavalitsuse istungid toimuvad igal esmaspäeval algusega kell 11.00.
Riiklike pühadega seoses võib tulla istungi toimumise aegades muudatusi, millest teavitame eraldi.

 

Vallavalitsus on valla omavalitsuse täitevorgan. Vallavalitsuse koosseisu kinnitab vallavolikogu. Vallavalitsus täidab ülesandeid, mis seaduse, valla põhimääruse ja teiste volikogu õigusaktidega on antud tema pädevusse, sealhulgas:

1) valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest;

2) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele;
3) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse;
4) lahendab küsimusi, mis on seadusega delegeeritud valitsusele.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV