Huvihariduse toetamine

5.06.17
Sõmeru vallavolikogus 13.08.2014 uuenenud kujul vastu võetud huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord reguleerib Sõmeru vallas elavate üldhariduskoolides õppivate 6-19 aastaste laste ja noorte huvihariduse- ja huvitegevuse toetamist valla eelarvest.

 

Toetust makstakse ühes õppeaastas õppemaksu, kohamaksu või osalustasu kulude katteks kuni 50 protsendi ulatuses. Erandina kompenseeritakse täies ulatuses Rakvere Muusikakoolis õppivate laste kohamaks, kuna nimetatud huvikool annab õpilasele muusikalise põhihariduse.
 
Toetuse taotlemiseks tuleb õpilase seaduslikul esindajal esitada hiljemalt 30. septembriks vallavalitsusele avaldus, milles on märgitud õpilase ja tema esindaja andmed, huvikooli või huvitegevuse teenust osutava asutuse nimetus, eriala, tegelemise aeg ning õppemaksu, kohamaksu või osalustasu suurus. Avalduse vorm on leitav allpool. Paberkujul on avalduse vormid saadaval ka vallamajas.
 
Toetust makstakse vaid ühele huvikoolile või -ringile õpilase kohta. Kui mõni õpilane käib mitmes huvikoolis, siis tuleb tema vanemal otsustada, millise kohta neist toetust taotleda. Õppimist huvikooli ettevalmistusklassis või lisa-aastal ei toetata.
 
Õpilase huvitegevuses osalemise toetamise otsustab Sõmeru Vallavalitsuse poolt kinnitatud komisjon.
 

Täiendav info:

Kaire Smirnova

haridus- ja lastekaitsespetsialist

tel 329 5946

kaire@someru.ee