Sõmeru Vallavalitsus

Info muutub ja täieneb jooksvalt...

 Sõmeru Vallavalitsus (kuni 31.12.2017)
 Kooli 2
 Sõmeru alevik
 44201 Lääne-Virumaa
 tel 329 5944
 fax 329 5941
 e-post: vald@someru.ee
 www.someru.ee

 Registrikood 75009993

 Pangakontod:
 EE412200221032186823   Swedbank
 EE981010502009484005   SEB Pank
 EE431700017003152964   Nordea Pank

 Tehingupartneri kood 270101

 arvekeskuse e-post:  someru.vv@arvekeskus.ee

Uus Rakvere Vallavalitsus alustab tegevust 2.01.2018.
Juriidiline aadress: Kooli 2 Sõmeru alevik 44305 Lääne-Virumaa
Üldtelefon 329 5944
E-post: vallavalitsus@rakverevald.ee

 

Vallavalitsus on avatud  esmaspäevast reedeni  8.00-16.30 

Lõuna 12.00-12.30

Riigipühade eel on lühendatud tööpäev 8.00-14.30

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, Võidupühale ja Jõululaupäevale eelnev tööpäev lõpeb kell 13.30.

Vajalikud numbrid

 Nimi

 Telefon

 e-post

 KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
 Päästeala info 24 h

 112
 
1524

 

 Mürgistusteabekeskus 24 h

 16662

 

 Sõmeru Tervisekeskus
 Sõmeru hambaarst (OÜ Virudent)
 Sõmeru Pereapteek
 Perearsti nõuanne 24 h

 322 0518
 322 0896
 322 0897
 1220

 info@somerutervis.ee
 info@virudent.ee

 Piirkonna politseinik Jaagup Nõmmeloo
 Vastuvõtuajad iga kuu esimesel teisipäeval  vallavalitsuses tuba 12:  kl 9-11

 5309 1130
 3222 736  
(Rakveres)

 jaagup.nommeloo@politsei.ee

 Erametsakonsulent Aadu Raudla
 võtab metsaomanikke vastu Sõmeru  vallamajas volikogu esimehe kabinetis (nr  12) üle nädala kolmapäeviti kl 10 - 13.

 Vastuvõtupäevad 2017 teisel poolaastal: 

 juulis viibib puhkusel 
 9, 23 august
 6, 20 september
 4, 18 oktoober
 1, 15 29 november
 13 detsember

Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused). 

 524 8963

 Helistada võib ka  vastuvõtuvälisel  ajal.

 aadu.raudla@gmail.com

 Loomaarst Ilmar Josua
 Loomaarst Erti Susi

 5662 5489
 527 3863

 

 Elektrilevi rikked 24 h

 1343

 

 Haigekassa info

 16363

 

 Keskkonnainspektsioon 24 h

 1313

 

 Lääne-Virumaa usaldustelefon
 Usaldustelefon Skype´s (iga päev 19-23)

 324 4444
 usaldustelefon126

 

 Maanteeinfokeskus 24 h

 1510
 678 1500

 

 Rakvere Vesi  AS (Aivar Lõhe)
 Kunda Vesi OÜ (Laine Parovart)

 502 8131
 565 5092

 

 

 Adven Eesti AS (Liivi Lilienthal)
 Avariitelefon

  775 1755
 5866 7166

 

 Vee- ja kütteavariid vallas
 (abivallavanem Viktor Häninen)

 527 7233

 viktor@someru.ee

 Korstnapühkijate kontaktid L-Virumaal    www.korsten.ee