Kooli- ja lasteaiatoetus

5.04.16

Kooli- ja lasteaiatoetust makstakse õppetöös osalemise kulude hüvitamiseks.

  • Toetus lapse lasteaiatoidu maksumusele 100% ulatuses.
  • Toetus gümnaasiumis või ametikoolis õppiva õpilase õpilaskodu kohamaksukuludele 100% ulatuses.
  • Toetus üldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivate õpilaste kooliga seotud kuludele (koolitarbed, riided, jalatsid, huvikoolis osalemine, klassiekskursioon) kuni kaks korda aastas, kuni 60 eurot iga õppiva lapse kohta aastas.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV