Külad

6.01.17

Sõmeru valla asustuse moodustavad Sõmeru, Näpi ja Uhtna alevikud ning 28 küla. Näpi ja Uhtna said aleviku staatuse 2007. aasta juulikuus. Kõrvuti asetsevad Sõmeru ja Näpi alevik moodustavad suurima elanike arvuga piirkonna, kus elab kokku üle 1600 elaniku.  Alevikule iseloomulikku asustusega on ka Ubja, Vaeküla, Roodevälja, Ussimäe ja Kohala külad, kus elab koos alevikega ligikaudu 80% valla rahvastikust. Ülejäänud elanikkond on hajutatud 23-s väiksemas külas.
 

 

Tabel annab ülevaate elanike arvulisest jaotusest külade kaupa (seisuga 1. jaanuar):

 

Küla

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017

Aluvere

30

30

28

24

25

28

28

30

27

25 25 24 23

Andja

23

18

19

28

17

19

20

20

20

21 19 19 21

Aresi

42

42

41

19

38

38

35

41

40

41 42 39 41

Jäätma

11

19

17

41

21

22

24

24

24

24 22 21 22

Kaarli

53

48

53

53

52

52

49

46

45

46 42 43 46

Katela

25

26

24

24

25

23

21

24

24

26 28 24 24

Katku

18

19

19

19

19

17

16

16

16

21 22 23 26

Kohala

162

150

147

148

156

152

153

152

146

152 145 148 146

Kohala-Eesküla

40

37

38

38

39

35

34

33

32

26 22 21 25

Koovälja

64

66

74

74

72

69

73

71

72

66 64 68 73

Muru

40

45

44

44

41

40

40

40

37

38 35 33 33

Nurme

11

10

10

10

10

9

12

13

11

10 8 10 11

Näpi

366

356

367

364

366

361

362

356

339

328 321 330 314

Papiaru

26

28

31

28

31

31

29

27

27

26 25 25 22

Rahkla

33

32

34

34

34

33

33

35

46

46 45 46 46

Raudlepa

37

32

34

34

34

36

33

35

35

33 29 30 32

Raudvere

19

19

19

19

23

23

24

22

17

16 19 19 21

Roodevälja

168

156

164

164

146

153

147

141

133

122 125 128 123

Rägavere

51

46

45

45

45

45

44

42

43

39 41 41 39

Sooaluse

9

9

10

10

10

11

12

12

12

12 13 13 12

Sõmeru alevik

1312

1304

1310

1306

1299

1289

1262

1261

1254

1216 1211 1178 1191

Sämi

73

66

65

65

60

59

59

57

55

58 57 60 58

Sämi-Tagaküla

16

19

21

21

21

22

20

18

15

14 15 23 24

Toomla

10

10

10

10

10

10

11

10

8

6 5 5 6

Ubja

301

295

291

294

294

287

288

274

272

272 260 262 268

Uhtna

361

371

370

371

369

373

365

358

353

344 341 327 315

Ussimäe

176

190

210

209

260

275

271

265

271

279 279 278 271

Vaeküla

221

218

216

216

205

198

177

176

167

154 150 145 161

Varudi-Altküla

5

5

5

5

3

3

2

2

2

2 3 3 4

Varudi-Vanaküla

49

49

47

48

44

45

44

43

44

41 44 43 45

Võhma

9

9

9

9

11

10

10

8

8

7 7 6 6

Elukohata

20

23

24

24

22

22

19

16

20

28 28 25 28

KOKKU

3781

3747

3796

3791

3802

3790

3717

3668

3615

3539 3492 3460 3477

 

Praegused külapiirid kehtivad alates 1. jaanuarist 1999 (alus: Vabariigi Valitsuse 16.12.1998 määrus nr 283 "Vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine)

Näpi ja Uhtna alevik said aleviku staatuse regionaalministri 18.07.2007 määrusega nr 5.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV