Vallaleht Sõmeru Sõnumid

7.09.17

Vallaleht Sõmeru Sõnumid ilmub üks kord kuus.

Leht laekub iga vallaelaniku postkasti tasuta.

Materjale saab saata iga kuu 25. kuupäevaks

e-postile: somerusonumid@gmail.com

Ärireklaami ja -kuulutusi lehes ei avaldata.

Muu info avaldatakse tasuta.
 

Toimetaja Annika Aasa

tel 5336 4604, 322 1021

Kaastoimetaja Sirje Rebane

tel 517 5262, 325 7740

 
Vallalehed 2017

 

2.10.14

Vallalehed 2013

Jaanuar 2013 nr 1 (244)
Veebruar 2013 nr 2 (245)
Märts 2013 nr 3 (246)  Õiendus! Märtsikuu vallavanema veergu on sattunud kahetsusväärne viga. Artiklis nimetatud keskkonnaministeeriumi esindaja Mariliis Sau ei viibinud Toolse-Lääne lubjakivikarjääri keskkonnamõju hindamise aruande avalikul arutelul ja teda avaldatud kriitika ei puuduta. Meie siiras vabandus Mariliis Sau ees!
Aprill 2013 nr 4 (247)
Mai 2013 nr 5 (248)
Juuni 2013 nr 6 (249)
Juuli 2013 nr 7 (250)
August 2013 nr 8 (251)
September 2013 nr 9 (252)   Õiendus!  Septembrikuu lehe kaastundeavaldusse on sattunud viga. Vabandame Erna Merila omaste ees.
Oktoober 2013 nr 10 (253)
November 2013 nr 11 (254)
Detsember 2013 nr 12 (255)